Poszukamy nieruchomości

Będzie można korzystać z zieleńców

Będzie można korzystać z zieleńców Dziennik Gazeta Prawna z17.09.10

Właściciele i zarządcy terenów zielonych będą mogli wskazać miejsca, które mieszkańcy wykorzystają na cele rekreacyjne. Przepisy nie będą już utrudniały mieszkańcom miast swobodnego korzystania z trawników w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych. 20 września wejdzie w życie nowelizacja kodeksu wykroczeń, która pozwoli na wyznaczenie miejsc, gdzie obywatele będą mieli możliwość nieskrępowanego korzystania z terenów użytku publicznego - w szczególności zieleńców i trawników. Będzie się odbywało to w praktyce poprzez zamieszczenie odpowiednich tablic informacyjnych przez właściwych zarządców terenu, czyli między innymi gminy i spółdzielnie mieszkaniowe.