Poszukamy nieruchomości

Dziennik Gazeta Prawna - 23.11.10

Nowelizacja zakłada, że z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego będą zwolnione tylko zakłady pracy chronionej, w których wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych wynosi co najmniej 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nowelizacja mówi, że status zakładu pracy chronionej mogą uzyskać pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy, zatrudniają nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i osiągają wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy. Ten wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych będzie wynosić: co najmniej 50 proc., a w tym co najmniej 20 proc. ogółu zatrudnionych, stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo co najmniej 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.