Poszukamy nieruchomości

Mniejszy podatek od mieszkania

Mniejszy podatek od mieszkania pisze Rzeczpospolita z  16.09.10

Opłaty poniesione w spółdzielni mieszkaniowej uszczuplają daniną od późniejszego zbycia nieruchomości Takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB2/415-456 /w/MM). Pytanie dotyczyło możliwości pomniejszenia podlegającej opodatkowaniu kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania o wydatki poniesione na spłatę kredytu i wkładu mieszkaniowego oraz kosztów jego wykończenia. Izba skarbowa uznała, że za takie koszty mogą być uznane wszystkie wydatki niezbędne dla dojścia transakcji do skutku. Zalicza się więc do nich udokumentowane koszty nabycia lub wybudowania oraz potwierdzone dokumentami nakłady zwiększające wartość sprzedawanej nieruchomości, a do takich niewątpliwie można zaliczyć koszty wykończenia.