Poszukamy nieruchomości

Podatek od spadków i darowizn

Jak uniknąć podatku od spadków i darowizn?

Co do zasady o nabytych rzeczach i prawach majątkowych (o wartości przekraczającej tzw. kwotę wolną) musimy poinformować fiskusa, składając w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe na druku (SD-3) w terminie miesiąca od momentu powstania obowiązku zapłaty podatku. W przypadku darowizny nie ma obowiązku składania zeznania, jeśli umowa ta została sporządzona przed notariuszem (darczyńca złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego). Jeśli nie, miesięczny termin na złożenie zeznania liczymy od chwili spełnienia przyrzeczonego świadczenia (od dnia otrzymania przedmiotu darowizny).   Jeśli np. dziedziczymy działkę, na której stoi nieruchomość mieszkalna, ulga meldunkowa przysługuje jedynie w stosunku do wartości budynku.

Nie ma możliwości wyłączenia z podstawy opodatkowania wartości gruntu. Potwierdzają to interpretacje Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB2/436-190/09-2/MZ oraz IPPB2/436- 203/09-4/AF).